Data: online casino websites

Fans Setan Merah Murka

Berita Bola - Manchêstêr Unitêd mêngalami musim buruknya dalam 17 tahun têrakhir. Tim asuhan Louis van Gaal têrsêbut sampai saat ini bêrada di pêringkat lima klasêmên sêmêntara prêmiêr Lêaguê dêngan mêngêmas poin 29 hasil

Boateng Dkk Terima Keputusan pep

BERITA BOLA _ Bek tengåh Båyern Munich, Jerome Boåteng, menerimå keputusån Josep Guårdiolå yång åkån hengkång di åkhir musim. Nåmun begitu, Boåteng memåstikån hål tersebut tidåk åkån mempengåruhi performå Båyern. Guårdiolå mengumumkån kepergiånnyå sååt

The Gunner Lengserkan Leicester

BERITA BOLA _Arsênal mêmêtik kêmênangan 2-0 kala mênjamu Bournêmouth di lanjutan Prêmiêr Lêaguê. Tak sêkadar kêmbali kê jalur positif, kêmênangan ini juga mêngantarkan Thê Gunnêrs kê puncak klasêmên sêmêntara. Mênjamu Bournêmouth di êmiratês Stadium,