Data: cara ngocok memek sampai crot

Cerita Dewasa Hasrat Guru Ngaji

Cerita Dewasa Hasrat Guru Ngaji -“ Pàk Denis sudàh punyà pàcàr?” tànyà Mbà Ràtnà memecàh keheningàn, “ Eh, sàyà bàru menikàh enàm bulàn yàng làlu, Mbà!” “ ehmmm… jàdi màsih pengàntin bàru to! Wàh,